Новини

Громадські ініціативи проти пандемії «Людяність і взаємодопомога»

Громадські ініціативи проти пандемії «Людяність і взаємодопомога»

Міжнародний фонд «Відродження» готовий підтримати найрізноманітніші громадські ініціативи зі взаємодопомоги під час епідемії коронавірусу в Україні. Потрібно практично допомогти тим, хто залишається найбільш вразливим перед наслідками епідемії.

Проекти мають стосуватися сприяння попередженню поширення, подоланню і пом’якшенню наслідків епідемії коронавірусу в Україні через інформування, координацію, забезпечення базових потреб, горизонтальну самоорганізацію людей заради взаємодопомоги.

Заявки приймаються на постійній основі. Це означає, що в даному конкурсі немає дедлайнів і немає фіксованих дат прийняття рішень.

Можливі категорії проектів конкурсу (що лежать в межах компетенції нашої ГО:

1) Пряма допомога медичним закладам та працівникам. Заявки, спрямовані на підтримку закладів охорони здоров’я, які визначені місцевим Департаментом охорони здоров’я, як опорні та резервні під час пандемії. До підтримки приймаються в тому числі і пропозиції щодо придбання засобів індивідуального захисту медичних працівників та витратних матеріалів, але зважаючи на реалістичність такої закупівлі, відповідність до затверджених відповідними наказами МОЗ України вимогам, та доцільність такої закупівлі (наявність на ринку реалістичної пропозиції, ціна, терміни поставки).

2) Інформування та просвітництво, які сприятимуть поширенню науково обґрунтованих знань про пандемію коронавірусу, сприятимуть розвитку критичного мислення. Перевагу надаватимуть заявкам, виходячи з якості контенту та рівня охоплення аудиторії.

3) Інше – До підтримки приймаються в тому числі пропозиції щодо виготовлення альтернативних засобів індивідуального захисту (маски, костюми, тощо), що можуть використовувати особи, в яких не має підтвердженої інфекції COVID-19. 

Проект має відповідати наступним критеріям:

  • має стосуватися саме швидкого реагування на виклики, пов’язані з пандемією COVID-19;
  • має чітко визначену цільову групу;
  • має чіткі цілі, які можливо досягти пропонованими діями, з запитуваними ресурсами і у визначений термін.

Більш детельна інформація на сайті фонду «Відродження».

<< Вернуться на предыдущую страницу